ارتباط با تامین کننده؟ تامین کننده
Qing Wang Mr. Qing Wang
چه می توانم برای شما انجام دهم؟
تماس با تامین کننده
Guangdong Danqing Printing Co., Ltd.
کتاب تور کارخانهبرای درخواست رزرو تور لطفا فرم را پر کنید و تامین کننده به شما خواهد رسید.
 • Company name:Guangdong Danqing Printing Co., Ltd.
 • Address:Liulong Industrial Area, Anbu, Chao'an District, Chaozhou, Guangdong, China
 • Contacts:Mr. Qing Wang
 • Tel:86-0768-5818125
 • Mobile phone: +8615989175354
 • Mail:packaging@danqing.net
 • QR code:
  http://fa.spoutpouchfactory.com
ارسال به این منبع
 • Local Time(China): 21:03 Mon Feb 24
 • Click to change
 • مهم: این تور رزرو کارخانه شما را تایید نمی کند، لطفا صبر کنید تا تأمین کننده رزرو خود را تأیید کند